top of page

PIJLERS

-> RELATIONELE VERBONDENHEID 
-> COMPETENTIE

Om te voorkomen dat je in de valkuil van zelfzucht trapt, stimuleert O.B.A.M.A. interactie.

De kwaliteit van de interactie tussen jou en de leerkracht is daarbij van doorslaggevend belang voor jouw ontwikkeling. De leerkracht is zelfs dé sleutelfiguur. Hij voedt de drie aangeboren psychologische behoeften aan relationele verbondenheid, competentie en autonomie.

 

Dit bevordert je MOTIVATIE.

Doordat het gaat om aangeboren behoeften zal de bevrediging

ervan er ook voor zorgen dat je beter in je vel zit. 

-> AUTONOMIE

RELATIONELE VERBONDENHEID 

Je voelt je verbonden als je positieve relaties met anderen opbouwt, als je je geliefd en verzorgd voelt en als je zelf voor anderen kan zorgen. Het sociaal contact moet bovendien betekenisvol en diepgaand zijn.  

O.B.A.M.A. bevordert jouw socio-emotioneel welbevinden en een positief sociaal klimaat in de klas.

 

Jij, je klasgenoten en je leerkracht gaan respectvol om met elkaar. 

Je leerkracht luistert echt. 

Je krijgt veel kansen om keuzes te maken, beslissingen te nemen en in interactie met mekaar te gaan.

Je bent echt iets met de inhoud van de lessen. 

 

COMPETENTIE 

Mensen willen hun omgeving verkennen, begrijpen en beheersen. Je bent competent als je doeltreffend met je omgeving kan omgaan. Het gevoel van competentie stimuleert je ontwikkeling en helpt je om je flexibel aan te passen aan veranderende omstandigheden. 

O.B.A.M.A. helpt jou met het actief verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden en het ontwikkelen van hogere-orde-denkvaardigheden. 

Je zet zelf redeneringen op, zoekt zelf verbanden, denkt probleemoplossend, stelt vragen en onderzoekt hypotheses. 

Je bent meer dan een papegaai die feitjes reproduceert. Jouw leerkracht vindt echt begrijpen heel belangrijk. 

Je krijgt een krachtige instructie met een zinvolle verwerking. Op jouw maat. 

Je wordt aangemoedigd om hardop te denken. Er wordt veel aandacht besteed aan de manier waarop je je uitdrukt. 

Je krijgt systematisch feedback op jouw werk. Die feedback helpt jou om fouten te begrijpen en eruit te leren, jouw werk te verbeteren, te begrijpen waarom iets goed of fout is en de uitvoering van de taak beter te doorgronden. 

  

AUTONOMIE

De behoefte aan autonomie is een wens om zonder druk te kunnen functioneren. Dit gevoel van ‘vrijheid’ wordt gevoed doordat je kansen krijgt om zelf mee te beslissen en wanneer je keuzemogelijkheden krijgt. Het kan echter ook ontstaan wanneer taken op empathische wijze en met voldoende verantwoording worden opgedragen. 

O.B.A.M.A. zorgt voor een vlotte en effectieve organisatie van het klasgebeuren. 

Jouw leerkracht is voorspelbaar en consequent. 

Hij gebruikt heldere regels voor het klashouden en maakt er met jou duidelijke afspraken over. 

Je verliest weinig tijd aan zaken die weinig met de kern van leren te maken (bv. doelloos wachten). 

Je krijgt kansen om actief deel te nemen aan het leven in de school. 

 

(*) De pijlers van Obama zijn gebaseerd op de Zelf-Determinatie Theorie (ZDT) van Deci en Ryan. 

Tekening 5_3.png
CONTACT
bottom of page